Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Διαφυγόντα / Escaped

Διαφυγόντα

Κάθε ποιητής έχει τον μουσικό του
Ακόμη κι αν έχει επιστρέψει από κάπου.
Ανάμεσα σε τέσσερα μολύβια επιλέγω το υπερωκεάνιο
Για να γράψω. Για να πω.
Διαφυγόντα.
Έχω πάντοτε και μια λίστα.
Η μοναξιά πολύ νωρίς το πρωί δεν συγκρίνεται
Με τίποτα.
Έπιασε νηνεμία και αντήχηση από γυναικεία τακούνια
Που έχουν προορισμό τo Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.
Αυτήν τη ζωή την έχω βάψει.
Την παίζω στα δάχτυλα.
Τρεις μήνες τον χρόνο σταματώ και με παίζει εκείνη.
Κάθε ποιητής πρέπει να φτάσει.
Αφήνοντας τις παρτιτούρες πίσω του το πρωί πολύ
Νωρίς ασύγκριτα να τις ξεθωριάζει.
Κάθε ποιητής είναι πάντοτε.
Αν έχει κάπου να πάει.


15/08/2009
Γ.Λ.


Escaped

Every poet has his musician
Even if he has returned from somewhere.
Among four pencils I choose the ocean liner
To write. To speak.
The escaped.
I have always a list.
Solitude very early in the morning is not comparable
To anything.
Calmness falls and an echo of the heels of a woman
Who are destined for the A΄ Cemetery of Athens.
I have painted this life.
I play her in my fingers.
Three months a year I let her to play me.
Every poet must reach.
Letting the scores behind him the morning very
Early incomparably to bleach.
Every poet is always.
If he has some place to go.


15/08/2009
Y.L.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)