Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Ποίμα / Pome / (ελληνικά - english)

Αυτό το κενό δεν έχει φόβο να είναι.
Όπως ένα τραπέζι με αραδιασμένα βιβλία.
Φωνές και προτάσεις από ανθρώπους που κάθονται.
Συμμετέχουν σαν καλεσμένοι ή πορτατίφ.
Ο χρόνος γλιστρά από ράμφος.
Άμα καταπιαστούμε από τα γόνατα ως τον αφαλό
Κάτι γίνεται.
Ότι αντιπροσωπεύεις δεν βαθαίνει.
Θα έλεγες πως αρέσκομαι σκυθρωπός ανελέητος.
Ξεμοναχιάζομαι ρίχνοντας κεφαλιές στο γκονγκ
Του ήλιου για να μην βυθιστεί ουδέποτε
Μέσα μου.This emptiness has no fear to be.
Like a table full of books in a row.
Voices and sentences by people who sit.
Participating as guests or portatifs.
Time slithers from a beak.
If we set about from knees up to the navel
Something is going on.
What you stand for does not deepen.
You could say that I enjoy been sullen merciless.
I am isolated giving headers to the gong
Of the sun never to sink
Inside myself.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)