Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Έρχομαι/I am coming

Στην Λένα

Είσαι ένα θαύμα σχεδόν ένα μέτρο και
Εβδομήντα εκατοστά που αρνείται
Κάθε εξήγηση

Μια πόζα του κενού που δεν μπορεί
Να γίνει εικόνα πάνω στο χαρτί
Που διαφεύγει

Μιλάς δυνατά σαν το κλάμα ενός μωρού
Που γνωρίζει τα πάντα και στέλνει
Ειδοποίηση

Το πανόραμα μιας ελπίδας αδιάθετης
Που έχει πετάξει
Της λογικής της τα ρούχα.

Έρχομαι.For Lena

You are a miracle almost one meter and
Seventy cm that refuses
Any explanation

A pose of emptiness that can not
Be a picture on the paper
That escapes

You talk like the cry of a baby
Who knows everything and gives a
Warning

The panorama of an unemployed hope
That has scraped
The clothes of reason.

I am coming.

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)