Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Οργή / Ire / Colère

Εμφανίζομαι μόνο στους χώρους των πραγμάτων
Άνθρωποι φωνάζουν για τους ανθρώπους
Μα είναι άνθρωποι
Τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα
Κι εγώ να μην εμφανίζομαι πια.


I appear only into the spaces of things
People cry out for people
But they are people
Things can get better
And me appearing lo longer.


Je fais mon apparition à la place des choses
Les hommes crient pour les hommes
Pourtant ils restent des hommes
Les choses peuvent avancer
Sans moi.

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)