Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Yannis Livadas - Internal Lights (2003)

INTERNAL LIGHTS

This is the habit of writing a poem
The night before christmas
Trapped for some times in the trap
Of conclusion drinks his own blood
With Dex Gordon a dirty chair
And smoking butts -

Alas to this emotional isolation
He feels a little happy when he feels a little
Dizzy a little happy for only a moment
For long years
With this dissolving habit
A little sadder with this
Firmly taken-away chest of groans;
Notes dancing with the dust on the floor
He grasps the hand of the chair
With the grasp of the ocean
His lips open and close silence
As if there is such thing as silence

He’s so sorry for memories
But it’s the habit of writing a poem
(he will write again now)
The world secures by turning off the lamps
He has the night for cloth
And darkness for
Internal lights.

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)