Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Yannis Livadas: "Sotto l'onda di Hokusai" & "Conversazione mistica" / traduzione: Maria Grazia Nicolosi

Sotto l'onda di Hokusai

Dio rimane più potente
dell'uomo
La bellezza è un sole nascosto
sopra le nuvole
di questa pesante pioggia che diventa acida

Forse non abbiamo bisogno di Poesia?

Ci bisticciamo per l'ombrello
sotto l'onda di Hokusai.Conversazione mistica

La mia vita si intasa come un tombino
i miei giorni gridano forti come altoparlanti
Il tempo attraversa la serratura
Ho un appuntamento su uno squallido incrocio
Il gatto riposa sulle parole
Ed io non posso svegliare la poesia.

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)