Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

In Memoriam Thelonious Monk

Yannis Livadas: ANTAGONISTICOTIS

I feel like the dust in the corners -
The woven hairs on the floor
Yours and mine.

The syncope of the moment that
Lassos a hunted life.

It’s about a point of time
Unknown to readers and critics.

I’m trying to surpass it
Writing with cigarettes
Monk
Lentils and whiskey.


[from the poetry book "The Hanging Verses Of Babylon (Melani 2007)][art by by Dimitris Arvanitis]

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)