Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Yannis Livadas: Two poems from "John Coltrane And 15 Poems For Jazz" (C.C. Marimbo, Berkeley/California 2008)

1. Recently Dead / Jackie McLean

Recently dead you are
               I 've been told
               on the telephone
               by the lunatic
               pianist
whatever they say play
      the alto prance
      fill the music paper 
we 're all
             the 
             dead ones 
             of the other 
             side 


2. Until When Lee Konitz 

You seemed shorter than I
believed you were for fifty 
years since you exhausted the horn
of the conscienceless musician: 
Hermetism that pueriles
manifold deterrence. 
You celebrated your eighty years 
a meter away from me 
you looked at me like a revolver 
I looked back at you who done well 


Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)