Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Anthony Braxton 65th Birthday / Le Poisson Rouge

http://events.myspace.com/Event/3858311/Anthony-Braxton-65th-birthday--Le-Poisson-Rouge

Anthony Braxton - Tri-Centric Modeling: Past, Present, and Future

featuring:
- Anthony Braxton 12+1tet -
- Marilyn Crispell-Mark Dresser-Gerry Hemingway trio
- Steve Coleman-Jonathan Finlayson duo
- Nicole Mitchell
- Richard Teitelbaum
- Matthew Welch
- John Zorn-Dave Douglas-Brad Jones-Gerry Hemingway quartet

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)