Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Άτιτλο

Θα ήθελα να δημοσιεύσω τα γράμματα που έλαβα τελευταία, μα δεν είναι εφικτό. Ένα όμως θα πω: με λυπεί ιδιαίτερα που τα νέα παιδιά αντί να ασχολούνται επισταμένως με τη γραφή και τη δημιουργική τους ιδιώτευση, τρέχουν να εμφανιστούν σε "ποιητικές εκδηλώσεις", τρέχουν να εκδοθούν, και γίνονται βορά των επαϊόντων και των περιοδικάριων που λυμαίνονται τον τόπο.

Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)