Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

John Coltrane & 15 Poems For Jazz, back in print! (C.C. Marimbo 2008)


For orders contact: http://ccmarimbo.com/celebrated_press_list

John Coltrane & 15 Poems, Yannis Livadas,
Trans. by Jack Hirschman & Dimitri Charalambous

ISBN 1-930903-46-4, 8 X 11, 40 pages, perfect bound, 2008, $19.95

The Jazz Poet of Greece, Yannis has succinctly clariried his approach to poetry and jazz: Jazz is pure art. And it is not restricted to the music area. If we consider it as such then we ignore its greatest importance: the fact that above all Jazz is a way of life, an attribute of thinking and doing and, in my case as a poet, a way of writing, of getting into the heart of the poem.


Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)