Αυτός που διαβάζει με όρους ανοχής μπορεί να με διαβάσει, αυτός που διαβάζει με όρους συμμετοχής όχι.
Γ.Λ.

The one that reads with terms of tolerance can read me, the one that reads with terms of attendance can not.

Y.L.

"Poetry is the only adventure that's worthwhile outside itself"
- Yannis Livadas


"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.

"Άτη" - Σκόρπια Ποιήματα 2001-2009.
Κέδρος (Μάρτιος 2011) Κυκλοφορεί

.

.

Απόσπασμα από τον τόμο "Κείμενα Από Παντού" [υπό έκδοση]

6.
Η Δεξιά καθώς και Αριστερά είναι συλλήβδην αυτό-ακυρωμένες, συνεπώς είναι και οι δυο τους αγόνιμες, παντελώς ακατάλληλες για να εξακολουθούν να αφορούν το παρόν μα και το μέλλον αυτού του κόσμου. Κι λέγοντας Δεξιά και Αριστερά δεν εννοούμε απλά τα πολιτικά στεγανά αλλά στην πραγματικότητα τις δύο κύριες δεξαμενές άντλησης ηθικού και ιδεολογικού περιεχομένου.
Στην ποίηση κάθε «ιδεολογικοποίηση» η οποία γίνεται προσπάθεια να ταυτιστεί με κάποιαν «αισθητική», ή ακόμη χειρότερα, κάθε ιδεολογικοποιημένη αισθητική, είναι εξ ορισμού αποτυχημένη – όχι μόνον διότι προσπαθεί να αναγκάσει την αισθητική στον ρόλο ενός πλοχμού αναγωγής που δεν αφορά την τέχνη, αλλά και γιατί, ως τέτοια, ως επενέργεια μιας κατ’ επίφαση επανάστασης (γιατί η μόνη επανάσταση είναι η αισθητική) παύει να εξασφαλίζει την μελλοντική γονιμότητα στην ποίηση.
Ένεκα που η επιλογή συστέγασης του δογματικού γεγονότος με το αισθητικό, προκαλεί στην ποίηση την απώλεια κατορθώματος. Δηλαδή, αντίκειται στις εσωτερικές αρμοδιότητες και διενέξεις, μη κατορθώνοντας μια ολοκληρωμένη ποιητική ομιλία. Μιλάμε για την διάκριση ανάμεσα στο «να αλλάξω τον κόσμο, τα πράγματα» και στο «ναι είσαι ο ίδιος η αλλαγή που πρεσβεύεις».
Κατ’ αυτόν, τον παραπάνω, τρόπο, η ποίηση προχωρά με την έγνοια του στόχου και όχι με την έγνοια του περιεχομένου. Συνεπώς αποτυγχάνει.


Αναζήτηση στην αρχειοθήκη του ιστολογίου

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man

Yannis Livadas: The Margins Of A Central Man
Graffiti Kolkata, India (May 2010)